CURRICULUM VITAE

Tarmo Turunen Kontiotie 5 A 7 90530 Oulu Finland

Curriculum Vitae in English, LinkedIn, GitHub ja portfolioni

KYVYT

Suodata työhistoria:

LinkedIn-sivuni:  
GitHub-sivuni:  

TYÖHISTORIA

2015Töissä Innowisellä.
2012-2015Töissä TimerGPS:llä.

Tänä aikana työskentelin TimerGO:n parissa. TimerGO on hevosurheilun ammattilaisille ja harrastajille suunnattu verkkopohjainen tallinhallintaohjelma, jolla voi pitää kirjaa erilaisista hevosurheiluun liittyvistä asioista. Ohjelma täydentää itse varsinaista tuotetta, joka on TimerGPS-mittauslaite.

2008-2010Töissä Plainplayllä. Työskentelin pääasiassa erilaisten internettiin liittyvien juttujen kanssa, kuten: AJAX, LAMP, SQL, PHP, (X)HTML, XML, Javascript (sekä erilaiset kirjastot, pääasiassa Yahoo UI), CSS. Lisäksi toimin konsulttina, auttaen asiakasfirmoja muun muassa (mutta ei ainoastaan) dokumentoinnissa, lokalisaatiossa, projektisuunnittelussa, versionhallinnoinnissa (Subversion), sekä mentoroiden työntekijöitä näissä asioissa.

Konsultointityön tuloksena syntyi Dooranet, pienille ja keskisuurille yrityksille suunnattu verkkopohjainen taloudenhallintaohjelma. Dooranetin omistaa nykyään Eebu.

2006Useiden freelance-käännösten teko Oulun yliopiston Suomen kielen, informaatiotutkimuksen ja logopedian laitokselle.
2001Raportin englannin kielen kieliasun tarkistaminen informaatiotutkimuslaitokselle.
Kesätyö Kontinkankaan sairaalassa. Toimistoapulaisena, joka vastasi sihteerin töistä, inventaariosta ja kirjastosta (mukaanlukien lahjoitettujen (ei-lääketieteellisten) kirjojen luetteloimisen).
2000Kesätyö Kontinkankaan sairaalassa. Toimistoapulainen, joka vastasi lääketieteellisen kirjaston uudelleenluetteloinnista ja -kortistoinnista (kortteina, tietokantaan ja luettelona), sekä kokoelman karsimisesta ja täydentämisestä.
1999Kesätyö Kontinkankaan sairaalassa. Toimistoapulainen vastuualueina sihteerin työt, inventaario ja kirjasto.
Tohtoriväitöskirjan englannin kielen kieliasun tarkistaminen.
1996Kolme kuukautta Oulun yliopiston Tutkimuspalveluyksikössä. Tavallisen toimistotyön lisäksi tehtäviin kuului yhteydenpito EU:n kanssa, tekstien kääntäminen englannista suomeen ja toisin päin.
1988-1990Posiolla työskennellen kuusi kuukautta (eli yhteensä 24 kuukautta)...
  • Matkailuneuvonnassa, joka palvelee myös museona (kahteen otteeseen)
  • Kirjastossa (asiakaspalvelu, lainaukset)
  • Rakennustoimistossa (toimistoapulainen)
1987-1988 Kouluapulainen kuuden kuukauden ajan.
1986Kuusi kuukautta Posion matkailuneuvonnassa.

KOULUTUS

2001Filosofian maisteri, pääaine englantilainen filologia, sivuaineina informaatiotutkimus ja aate- ja oppihistoria

KURSSIT

2022Eezy Työllisyyspalvelun järjestämä Automotive Code Now Pro-työvoimakoulutuskurssilla. Koska kurssi oli raskaasti Qt-painotteinen, niin läpi käytiin seuraavat: Javascript, C++, Qt ja QML. Harjoittelu Viopella.
2020Opiframen Pilvipalveluosaaja-työvoimakoulutuskurssi. Aiheena Azure. Harjoittelu Finpedalla.
2019Buutti Javascript Trainee-työvoimakoulutuskurssi.
2018Buutti React Developer-työvoimakoulutuskurssi.
2017-2018Opiframen iOS-kehittäjä työvoimakoulutuskurssi.
2016-2017Opiskelu OSAO:lla työvoimakoulutuskurssilla, aiheena Verkkokaupan osaaja. Kurssin osa-alueita olivat asiakaspalvelu, sähköinen kaupankäynti, ja verkkopalvelujen tuottaminen ja ylläpito. Työharjoitteluosuus Digizerillä.
2015LAMP-kurssin jatkokurssilla, tällä kertaa aiheena Java ja Java EE.

Osallistuminen lyhyeen PERL-kurssiin.
2014OAMK:n toteuttamalla LAMP-kurssilla joka on suunnattu jo ammatikseen ohjelmoiville koodareille.
2011PSK Servicen toteuttamalla QT-ohjelmointikurssilla. Aihepiirit kattavat seuraavanlaisia asioita: C, C++, Linux, QML, QT, QT Creator, QT Designer, Android, Java, Scrum, JUnit-testausta. Kurssiin liittyvä harjoittelu TimerGPS:llä.
2006-2007Osallistuminen työvoimatoimiston järjestämälle Mobiiliohjelmointi Linuxilla-kurssille, joka painottui Maemo-ympäristöön ja Gtk-ohjelmointiin. Kurssiin liittyvä työharjoittelu parhaillaan Plainplayllä.
2005-2006Osallistuminen Humanistien täydennyskoulutuskurssille. Harjoittelu Oulun yliopistolla Suomen kielen, informaatiotutkimuksen ja logopedian laitoksella avustamassa englanninkielisten tekstien, artikkeleiden ja hakemusten käännöksissä ja tarkistuksissa.
2003-2005Kuuden kuukauden TestX-kurssille osallistuminen: aiheina testaus ja ohjelmointi. Työharjoittelu Flextronicsilla verkkopohjaisten intranettyökalujen parissa. Esimerkkeinä seuraavaa:
  • Ohjelmistojulkaisujen verkkopohjainen versionhallintajärjestelmä (vanha versio jota korjattiin virheiden osalta ja uusi versio uusine juttuineen).
  • LDAP-pohjainen kirjautumisjärjestelmä.
  • Hierarkkinen tilauskantajärjestelmä, jossa työntekijä tekee tarviketilauksen ja tilaus menee hänen pomolleen hyväksyttäväksi tai hylättäväksi...tätä jatkuu ketjua ylöspäin kunnes tulee lopullinen hyväksyvä tai kieltävä vastaus: kaikki ketjun varrella olleet saavat vastauksen tehdystä myönteisestä tai kielteisestä päätöksestä.
  • Tilastollinen analyysi ohjelmistojulkaisuista.
Lisäksi dokumentointia ja kääntämistä.
2002-2003Web Pro-ohjelmointikurssin jälkimmäiseen puoliskoon osallistuminen. Työharjoittelu Oulusoftissa, jossa pääasiassa tein kurssipalautejärjestelmän uusiksi PHP:llä ja siihen liittyvän Access-raportointitietokannan. Muut tehtävät sisälsivät dokumentointia, käännöstöitä, Norton Ghost:in käyttöä ja auttamista Web-ohjelmointiin liittyvissä kysymyksissä.
2002Web Pro-ohjelmointikurssin ensimmäiseen puoliskoon osallistuminen. Kyseisellä kurssilla käsiteltiin perustoimisto-ohjelmien käyttöä, tietokonerautaan tutustumista, Visual Basic-ohjelmointia ja tietokantoja. Kyseisen kurssin toisella puoliskolla aiheina olivat Java ja Java Server Pages-ohjelmointi sekä tietokannat (SQL).

HARRASTUKSET JA MUUTA

HTML Images CSS Javascript